ایمان یک باره نیست ، باید ایمان را زندگی کرد تا به وقتش نجاتت بده.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک

ونداکلیک » فال و طالع بینی چینی

فال و طالع بینی چینی

فال و فال‌گيري به معناي کوشش در پيشگويي آينده (معمولاً آينده يک فرد) از راه روش‌هاي نهاني يا فراطبيعي است. فال‌گيري يکي از شاخه‌هاي نهان‌شناسي است.بايد توجه داشت که فال را نبايد با طالع بيني اشتباه گرفت.طالع بيني نوعي پيشگويي است که از اختيار فرد خارج است؛ يعني فرد قدرت انتخاب و اختياري در آن ندارد، همچنين پيشگويي در طالع بيني بر اساس وضعيت ستارگان در زمان تولد فرد مي‌باشد (مانند طالع بيني چيني يا طالع بيني هندي).اما در فال پيشگويي با توجه انتخاب فرد بدست مي‌آيد و برخلاف طالع بيني به تاريخ تولد بستگي ندارد (مانند فال تاروت يا فال حافظ).بنابراين نبايد واژه فال را با طالع بيني اشتباه گرفت پس واژه‌هايي مانند فال چيني، فال مصري، فال شخصي اشتباه مي‌باشد.

 


| 10762
Go Top