علم بدون دین لنگ است. و دین بدون علم، کور.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


شنا رفتندولا شوید، کف دست ها روی زمین قرار دهید و به حالت شنا موازی با زمین قرار بگیرید . پای چپ را به عقب بلند کنید تا. سپس کمر را به سمت تخته خم کنید. بلند شوید و پای راست را به عقب بلند کنید. با پرش پاها را به سمت دست ها باز کنید، بالا بپرید، دست ها را در بالای سر به هم برسانید. این کار را 10 بار تکرار کنید.با این حرکات باسن، ران ها، ...


خواندن ادامه...
چند حرکت ساده برای اینکه خوش فرم شوید
Go Top