اگر قرار بود دری باز نشود به جای آن دیوار می گذاشتند!

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


با تفکر و صحبت در مورد این‌ که چگونه موقعیت‌ها در زندگی‌تان اتفاق می‌افتد، همیشه شبیه به یک پیشگو عمل می‌کنید. وقتی که با اطمینان کامل انتظار دارید که حوادث خوبی اتفاق بیافتد، معمولا این حوادث به وقوع می‌پیوندد. اگر انتظار حوادث منفی را داشته باشید، معمولا دلسرد می‌شوید. _ قانون آرزوها آن‌چه را که با اط...


خواندن ادامه...
قانون  طلایی موفقیت را یاد بگیرید
آرام و شـاد باشیـد در محل کار لبخند بزنید و به هر کس که می‌بینید بگویید صبح بخیربله به تمام کسانی که از کنار شما رد می‌شوندلبخند بزنید و سلام و صبح بخیر بگوییدحتی اگر لبخندتان در ابتدا مصنوعی باشدبه زودی طبیعی می‌شودلبخند زدن، مسری است و شما می‌توانید با یک لبخند سادهآن را به تمام دوستان و همکاران خود سرایت دهیدو نشاط و ...


خواندن ادامه...
زندگی به سبک موفقیت

قوانین موفقیت

تاریخ: 21 بهمن 1391 - توسط: admin - موضوع: موفقیت و زندگی, رازهای موفقیت


خواندن ادامه...
قوانین موفقیت
Go Top