آنهایی که بلند می خندد ، بی صدا گریه می کنند ....!

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک

ونداکلیک » تگ های مطالب » مودب داشته

فکر می کردم فرزندانم رفتار درستی دارند تا این که مادربزرگم که همیشه الگوی خانواده است، چند ماه قبل برای شام پیش ما آمد و من جلوی چشمان او شاهد رفتارهای بد آنها بودم. پسر ۶ ساله ام تقریبا روی میز لم داده بود و دختر ۳ ساله ام مدام وسط حرف دیگران می پرید و فرزند یک ساله ام همه چیز را به اطراف می ریخت. تا دیر نشده باید کاری برای این رفتار...


خواندن ادامه...
چگونه کودکی مودب داشته باشیم؟
Go Top