دلی که ازبی کسی تنها است،هرکس رامیتواندتحمل کند.!

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک

ونداکلیک » تگ های مطالب » صادقی از آلبوم

بگذار از اسم آلبوم شروع کنیم، چرا «همین ...»؟- راستش اسم های زیادی مثل عاشقتم، کفش آهنی و ... برای این آلبوم انتخاب کرده بودم اما یک روز با خودم فکر کردم و دیدم این آلبوم آنقدر سرشار از احساسات پاره پاره است، بهتر این است که اسمی انتخاب کنم که خلاصه ای از احساساتم باشد. البته «همین ...» احساس رضاست و توانایی رضا...


خواندن ادامه...
رضا صادقی از آلبوم همین می گوید
Go Top