در موقع آسايش خدا را بشناس،تا در موقع سختي تو را بشناسد.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک

ونداکلیک » تگ های مطالب » شعر کوتاه عاشقانه

ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ؛ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻦ ,ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ِ ﺗﻮ .ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ؛ﻧﻔﺴﻢ ﺑﺎﺷﯽﺟﺎﻧﻢ ﺑﻨﺪ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ِ ﺗﻮ .ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ؛ﻭﺻﻠﻪ ﯼ ﺗﻨﺖ ﺑﺎﺷﻢﺑﺎ ﻧﻔﺴﺖﮔﻞ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻣﻨﻢ ﺭﺍ ﺑﺎﺩ ﺑﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ .ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢﻫﻤﻪ ﮐَﺴَﻢ ﺑﺎﺷﯽ ؛ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖﺭﻧﮓ ِ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﺑﭙﺎﺷﻢﺟﺰ ﺗﻮ ...ﻧﺸﺪ !...ﭼﺮﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﺗﻮ ﺑﻨﻮﯾس ...................................................... ﺗــﻠـﺦ...


خواندن ادامه...
چند شعر کوتاه عاشقانه
گیسوانـــمنــــوازشدستــــیرا می خواهــدبا طعـــــمنـــــاز ... نه نیـــاز . . . همیشه حرارت لازم نیست.... گاهی از سردی یک حرف.... میتوان آتش گرفت.. اتش دوزخ باشد ... شراب باشد ... تو كنار من باشی ... و شیطانی كه گولمان بزند ... شب كه شد خودمان از بام جهنم بهشت دیگران را می بینیم ..... ...


خواندن ادامه...
چند شعر کوتاه عاشقانه
Go Top