نبودن هايي هست كه هيچ بودني جبرانشان نمي كند

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک

ونداکلیک » تگ های مطالب » زندگی با عشق

خطاهایی را بخشیده ام که تقریبا نابخشودنی بودند تلاش کردم تا جایگزینی برای افراد غیرقابل جایگزین پیدا کنم و افراد فراموش نشدنی را فراموش کنم ... به دست افرادی که انتظارش نمی رفت دچار یاس شدم ولی افرادی را هم ناامید کردم ... کسی را در آغوش کشیدم تا پناهش باشم موقعی که نباید ، خندیدم ... دوستانی ابدی برای خویش ساختم دوست...


خواندن ادامه...
زندگی با عشق
ابر برحسب ها: زندگی با عشق, زندگی, عشق
Go Top