زندگی مثل دوچرخه سواری است. برای حفظ تعادل باید حرکت کنید.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


اگر می خواهید کودکی، کاری را انجام دهد، اول باید خودتان آن را انجام بدهید! هر کسی که با بچه ها کار می کند می داندکه ما امروزه با موانع توجه بسیاری روبرو هستیم. نه فقط حضور مسلط تلویزیون که فعالیت های اضافه بی پایان بعد از مدرسه، تکالیف مدرسه و ... زندگی بچه ها را پر کرده است. در عین حال ما باید بتوانیم خواندن، کلمات و ادبیات را برای بچه ها...


خواندن ادامه...
کودکان را به کتاب خواندن تشویق کنیم !
این مرد «دیوید مك‌ایلوت» است كه شرح حالش در ژورنال پزشكی «نیوانگلند» منتشر شد؛ به‌عنوان مردی كه یك سمت صورتش66 ساله است و طرف دیگر 86 ساله. او خود شرح می‌دهد پوست یك سمت صورتش به‌مرور زمان ضخیم می‌شود و چین و چروك‌های وحشتناكی روی آن پدید می‌آید و در نهایت چاره‌ای نمی&zw...


خواندن ادامه...
با خواندن این مطلب شاید کرم های ضد آفتاب را جدی بگیرید

تعبیر خواب - خطبه خواندن

تاریخ: 23 آبان 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » خ
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند بر سر منبر خطبه میخواند و اهل خطابت است، دلیل كه عز و بزگی یابد. اگر اهل خطابت نباشد، دلیل كه چون به سفر رود درنگ بسیاركند و بیم خطر بود، اگر توانگر بود، بیم كه درویش شود، اگر جاهل است، بیم كه درمیان مردم خوار شود و در زبان مردم افتد به بدی. اگر بیند دینی خطبه میخواند، دلیل كه مسلمان شود یا بمیرد. ابراهیم كرمانی گوید:...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - خطبه خواندن
Go Top