آنهایی که بلند می خندد ، بی صدا گریه می کنند ....!

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


حاصل انتظار تو در دلتنگی من تقسیم بر همه فاصله های تقدیرمان یکی میشود منتظر هستی تا بیایم؟


خواندن ادامه...
حاصل انتظار تو در دلتنگی من
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جلسه امروز کمیسیون، گفت: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی موضوع شرایط اخذ مالیات از املاک و عواید حاصل از فروش آن مطرح و بررسی شد.رحیم زارع در گفت و گو با خانه ملت، درباره جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی موضوع اخذ مالیات از املاک و عواید حاصل از فروش آن مطرح و بررسی شد.نماینده م...


خواندن ادامه...
شرایط اخذ مالیات از املاک و عواید حاصل از فروش آن
Go Top