نبودن هايي هست كه هيچ بودني جبرانشان نمي كند

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک

ونداکلیک » تگ های مطالب » تعبیر خواب حب خوردن

تعبیر خواب - حب خوردن

تاریخ: 17 آبان 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » ح
 محمدبن سیرین گوید: حب خوردن در خواب، اگر بیند از برای بیماری خورد و دید كه درخوردن آن شفا و منفعت یابد، دلیل بر خیر و منفعت كارها كند اگر بیند كه از دارو خوردن او را منفعت نبود، تاویلش به خلاف این است. ...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - حب خوردن
Go Top