شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی اما حال که به آن دعوت شده ای تا میتوانی زیبا برقص.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


برای بسیاری از ما گذشتن و بخشیدن کاری بسیار سخت و گاه غیرممکن است، درصورتی که برای بعضی دیگر چندان هم سخت نیست و می‌توانند به راحتی دیگران را ببخشند و اشتباهاتشان را فراموش کنند. در واقع وقتی از بخشیدن دیگران خودداری می‌کنیم ترجیح می‌دهیم به جای آنکه گامی در جهت بهبود اوضاع برداریم، در گذشته و مشکلات آن باقی بمانیم و همو...


خواندن ادامه...
بخشش عامل آرامش خود شماست

بخشش بزرگ برای عروس قاتل

تاریخ: 3 شهریور 1392 - توسط: vanda - موضوع: خبرها, اجتماعی
عروس جوان که شوهرش را در درگیری خانوادگی به قتل رسانده‌ بود، بعد از شش‌سال و یک‌بار رفتن پای چوبه‌دار سرانجام توانست رضایت اولیای‌دم را با کمک فعالان اجتماعی به‌دست آورد.به گزارش شرق، این زن که سارا نام دارد و از20سالگی در زندان است، در قتل شوهرش سعید مجرم شناخته و به قصاص محکوم شده بود. این قتل شش‌سال قبل به ماموران پلیس گزارش شد.سارا - عروس جو...


خواندن ادامه...
بخشش بزرگ برای عروس قاتل
برای خوشبخت بودن هزار و یك راه وجود دارد. راه‌هایی كه شاید یكی‌شان را تاكنون رفته باشید اما قطعا هزارتای‌شان را هنوز امتحان نكرده‌اید. بعضی از این راه‌ها آسان نیستند اما خیلی‌های‌شان را می‌توانید در یك چشم به‌هم‌زدن به عادات روزانه‌تان تبدیل كرده و خوشبختی‌تان را تضمین كنید. ...


خواندن ادامه...
بخشش عشق می آورد

تعبیر خواب - بخشش كردن

تاریخ: 19 مهر 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » ب
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند مال خود را به كار خیر بخشش می كرد، دلیل است كه فرزند خود را زن خواهد، یا كسی را از خویشان خود به زن دهد و مال خود بر ایشان قسمت كند. اگر بیند مال خویش را به راه فساد بخشش می كرد، دلیل است كه سوی فساد و حرام گراید. اگربیند مال خویش بر بیگانگان بخشش می كرد، دلیل كه حالش هم به مرگ او و هم به زندگانی او پراكنده شود.ابراهی...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - بخشش كردن
Go Top