خوشبختی،رسیدن به خواسته ها نیست بلکه لذت بردن از داشته هاست.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


سرويس فرهنگي « فردا»؛ این روزها فضای سینمای کشور با سخنان ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان برجسته کشورمان داغ شده است. سخنان اخیر ابراهیم حاتمی کیا به مذاق عده ای خوش نیامده و با حمله های مکرر رسانه ای وی را متهم کرده اند که برای منافع خود انتقاد می کند و چون تقدیر و تشكري از او نشده معترض شده است. از یک طرف می گویند این هشت سال کجا بوده و ازطرف دیگر...


خواندن ادامه...
حاتمی کیا در نقش «حاج کاظم» /نقد افکار یا ترور شخصیت؛ کدام جایز است؟

افکار پریشان ما

تاریخ: 2 مرداد 1392 - توسط: vanda - موضوع: خبرها, اجتماعی
وارد کوچه پشت مسجد شده بودم کوچه سایه بود و چنددقیقه ای خواستم ماشینم را پارک کنم ولی به اندازه جای پارک دو ماشین چیزهایی گذاشته بودند که کسی نتواند ماشین پارک کند و این از جلوی مغازه شروع می شد. رفتم پایین یکی از مانع ها را برداشتم و بردم جلوتر گذاشتم. دیدم صاحب مغازه که پیرمرد بلند قد و لاغر اندامی بود بیرون آمد و گفت ما هم ماشین داریم. گفتم ا...


خواندن ادامه...
افکار پریشان ما
Go Top