زندگــــــــــي ميتــواند فـــوق العاده باشد اگــــــــــــر ديگــران مــا را به حــــــال خـــودمـــان بگـــذارنــد .

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


قبل از اینکه جواب سوالات را بخوانید خود را محک بزنید. 1- اگر اسکلت از بالای دیوار به پائین بپرد چه می شود ؟2- ژاپنی ها به گوساله چه می گویند ؟3- فرق بین عینک و تفنگ چیست ؟4- دندان کرسی چه فایده ای دارد ؟5- چرا آب هنگام جوشیدن قل قل می کند ؟6- اگر قلب کسی ایستاد چه می کنیم ؟7- اگر یک زنبور داخل دهان گربه رود ، گربه چه می گوید ؟8- چرا...


خواندن ادامه...
چند معمای جالب
Go Top