1-قدرتِ کلماتت را بالا ببر نه صدایت را ! این باران است که باعث رشد گلها می شود نه رعد و برق !!!!

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک

ونداکلیک » سینما ، فرهنگ و هنر » چند شعر کوتاه عاشقانه

چند شعر کوتاه عاشقانه


 

ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ؛
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻦ ,
ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ِ ﺗﻮ .
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ؛
ﻧﻔﺴﻢ ﺑﺎﺷﯽ
ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻨﺪ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ِ ﺗﻮ .
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ؛
ﻭﺻﻠﻪ ﯼ ﺗﻨﺖ ﺑﺎﺷﻢ
ﺑﺎ ﻧﻔﺴﺖ
ﮔﻞ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻣﻨﻢ ﺭﺍ ﺑﺎﺩ ﺑﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ .
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ
ﻫﻤﻪ ﮐَﺴَﻢ ﺑﺎﺷﯽ ؛
ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ
ﺭﻧﮓ ِ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﺑﭙﺎﺷﻢ
ﺟﺰ ﺗﻮ ...
ﻧﺸﺪ !...
ﭼﺮﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﺗﻮ ﺑﻨﻮﯾس

 

 

......................................................

 

ﺗــﻠـﺦ ﺗــﺮ ﺍﺯ ﺧــﻮﺩ ﺟــﺪﺍﯾــﯽﻫــﺎ
ﺁﻧــﺠـﺎﯾــﯽ ﺍﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻌـﺪﻫــﺎ ﺁﻥ
ﺩﻭ ﻧﻔــﺮ
ﻫــﯽ ﺑــﺎﯾــﺪ ﻭﺍﻧــﻤـﻮﺩ ﮐﻨــﻨﺪ ﮐــﻪ ﭼــﯿـﺰﯼ ﺑــﯿﻨـﺸـﺎﻥ
ﻧــﺒﻮﺩﻩ !!
ﮐــﻪ ﻫﯿـــﭻ ﺍﺗــﻔـﺎﻗـﯽ ﻧﯿــﻔـﺘـﺎﺩﻩ !!!
ﮐــﻪ ﺍﺯ ﻫﻤــﺪﯾــﮕﺮ
ﻫﯿــﭻ ﺧــﺎﻃــﺮﻩﺍﯼ ﻧــﺪﺍﺭﻧــﺪ!
ﻫــﯽ ﺑــﺎﯾــﺪ ﻭﺍﻧــﻤـﻮﺩ ﮐــﻨـﻨـﺪ !...
ﻧﻤــﯿـﮕﻮﯾــﻢ ﻓــﺮﺍﻣــﻮﺷــﻢ ﻧــﮑـﻦ ...
ﻫــﺮﮔــﺰ !!!
ﻭﻟــﯽ
ﮔـــﺎﻫـﯽ
ﺑــﻪ ﯾــﺎﺩﺁﻭﺭﮐــﺴـﯽ ﺭﺍﮐــﻪ ﻣﯿــﺪﺍﻧــﯽ ﻧﺨــﻮﺍﻫـﯽ
ﺭﻓــﺖ
ﺍﺯﯾــﺎﺩﺵ ....!!!

 

...........................................................

 

این روزها ...

بی خبر می شود رفت ...

بی احساس می شود گذشت ...

بی اختیار می شود شکست ...

بی اشک می شود گریست ...

بی بال می شود پرواز کرد ...

بی قلب می شود زیست ...

بی نفس می شود خوابید ...

این روزها ...

بی اجازه می شود مـــــــرد !!!

گرد آوری : وندا کلیک

آنتی ویروس دکتر وب

ارسال نظر


نام شما:   
پست الکترونیکی شما:  
 
 
Go Top